หลังจากเจ็บป่วยเรื้อรังมานานที่บ้านพักในกรุงเทพฯ
 ก่อนเคลื่อนศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักใน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 ปิดตำนานอดีตส.ส.เพชรบูรณ์
 เกิดเมื่อ 5 ส.ค. 2474 ที่ต.ท่าพล อ.เมือง
 
 บุตรของ นายแป้น-นางแตงโม เกสรทอง สมรสกับ นางกอบแก้ว เกสรทอง (เทพสาร) มีลูก 3 คน
 จบประถมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยานุกูล ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมืองเพชรบูรณ์
 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทย อดีตส.ส.เพชรบูรณ์ถึง 11 สมัย
 เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2514
 เป็นรมช.ศึกษาธิการปี 2518, สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ปี 2519, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2520
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรปี 2531-2534, รมต.ประจำสำนัก นายกฯ ปี 2537-2538, รองนายกฯ ปี 2540
 
 
 วางมือทางการเมืองเนื่องจากอายุมาก ประกอบกับสุขภาพไม่แข็งแรง
 ล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรคมานานหลายปี
 
 ก่อนจะจากไปอย่างสงบในวัย 84 ปี
 
 
 
 
ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1436286809

Go to top