ประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จ อาจสร้าง " แรงบันดาลใจ " ให้เราลุกขึ้น และยืนได้อย่างมั่นใจในสังคมยุคปัจจุบัน ขออย่างเดียว " อย่ายอมแพ้ "

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

คนล้มเหลว คือ คนที่ล้มเลิก

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=my-memories&month=16-11-2016&group=1&gblog=3

Go to top