โรงเรียนเสริมสวย รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้งมากว่า 10 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดทำการแล้วที่ 2/2, ถ.เพชรเจริญ, อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์, 67000 บริหารโดย อ.เย็นจิตร เหมฤดี โทร.056-720-325โทร.056-720-325

 

 

 

Go to top